Хүргэлтийн үйлчилгээ

Худалдан авагч та 1 000 000 төгрөг ба түүнээс дээш үнийн дүн бүхий ариун цэврийн өрөөний тоноглол худалдан авсан тохиолдолд хот дотор бид өөрийн унаагаар хүргэж өгнө.
 
Хүргэлт хийх хугацаа:  Захиалга өгснөөс хойш 1 хоногийн дотор