Төлбөр тооцоо

Төлбөрийн нөхцөл нь:  Данс болон бэлнээр төлбөрөө хийж болно.
 
Хүлээн авагч:                  “Клаймакс Интернэшнл” ХХК
 
Харилцах банк:              Худалдаа хөгжлийн банк

Дансны дугаар:              416 004 224