Бүтээгдэхүүн

Зураг

Пружина

Бренд: Comisa

Үйлдвэрлэгч улс: Итали

Бүтээгдэхүүний төрөл: Халаалтын систем

Материал:   

 

 

 


Код Төрөл  Хэмжээ Үнэ Улс
8780439 дотор талаас матдаг ф16 29,900 Итали
8780441 дотор талаас матдаг ф20 36,000 Итали
8780442 дотор талаас матдаг ф26 41,100 Итали
8780444 гадна талаас матдаг ф16 34,800 Итали
8780446 гадна талаас матдаг ф20 46,500 Итали
8780447 гадна талаас матдаг ф26 64,200 Итали

 

Тайлбар