Бүтээгдэхүүн

Зураг

Трап

Бренд: Aquer

Үйлдвэрлэгч улс: Польш

Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл

Материал: Хуванцар  


Төрөл Үнэ Улс
ф50 /босоо уналттай/ 10x10см 3,800 Польш
 ф50 /хэвтээ уналттай/ 10x10см 3,800 Польш
           ф50 /босоо уналттай, төмөр/ 10x10см 13,600 Польш
            ф50 /хэвтээ уналттай, төмөр/ 10x10см 13,600 Польш
ф50 /хэвтээ уналттай/ 15x15см 5,100 Польш
           ф50 /хэвтээ уналттай,төмөр/ 15x15см 15,800 Польш
 ф110 /босоо уналттай/ 15x15см 9.200 Польш
  ф110 /хэвтээ уналттай/ 15x15см 10.000 Польш
ф110 /босоо уналттай,салдаг/ 15x15см 18.200 Польш
 ф110 /хэвтээ уналттай,салдаг/ 15x15см 28.000 Польш

Тайлбар