Бүтээгдэхүүн

Зураг

Хуванцар хоолой /гадна/

Бренд: Нью пластик, Magnaplast, Plastimex

Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Герман, Польш

Бүтээгдэхүүний төрөл: Гадна бохирын хуванцар хоолой

Төрөл: Хуванцар


 

 


Төрөл Нью пластик ₮ Герман ₮
ф110x1м  /гадна/   9,000 24.000
ф110x2м  /гадна/  17,000 44,000
ф110x6м  /гадна/  49,000 122.000
ф160x1м  /гадна/  17,000 41.000
ф160x2м  /гадна/  31,000 75.000
ф160x6м  /гадна/   88,000 215.000
ф200x2м  /гадна/   51,000 131.000
ф200x6м  /гадна/  147,000 362.000
ф250x6м  /гадна/    570.000
  ф315x6м  /гадна/    890.000

Тайлбар