Бүтээгдэхүүн

Зураг

Булан

Танилцуулга мэдээлэл

Бренд: Нью Пластик, MagnoPlast, Plastimex

Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, , ГерманПольш

Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл

Төрөл: Хуванцар


Төрөл Нью пластик Үнэ /₮/ Plastimex/₮/ Magnaplast /₮/
Ф40 45градус - - 1.500
Ф40 87градус - - 1.500
Ф50 45градус 1.100 1.400 1.700
Ф50 87градус 1.100 1.400 1.700
ф75 45градус - - 2.600
ф75 87градус - - 2.400
ф110 15градус - - 3.800
ф110 45градус 2,700 3.300 4.200
ф110 87градус 2,800 3.400 4.200

 

 Бусад мэдээлэл