Бүтээгдэхүүн

Зураг

Тэлэлтийн болон нөөцийн сав

Бренд: VAREM

Үйлдвэрлэгч улс:  Польш, 

Бүтээгдэхүүний төрөл: Тэлэлтийн сав болон нөөцийн сав


 


Эзэлхүүн Ажиллах дээд даралт /бар/ Усны хэм /С0/ Хэмжээ /мм/ Үнэ Улс
Доод Дээд Диаметр Өндөр
18 6 -10 +99 270 425 90,000 Итали
35 6 -10 99 320 525 120,000 Итали
50 6 -10 99 379 621 150,000 Итали
80 6 -10 99 450 650 250,000 Итали
150 6 -10 99 550 800 450,000 Итали
200 6 -10 99 550 990 550,000 Итали
300 6 -10 99 630 1160 790,000 Итали
500 6 -10 99 750 1250 1,300,000  Итали
    Нарны коллекторын тэлэлтийн сав 286,000 Итали
Нөөцийн сав 200л ZINC       880,000 Итали
Нөөцийн сав 300л ZINC       1,210,000 Итали
Нөөцийн сав 200л INOX       1,980,000 Итали
Нөөцийн сав 300л INOX       3,520,000 Итали
Нөөцийн сав 500л INOX       5,280,000 Итали
Нөөцийн сав 150л Heider       2.450.000 Герман
Нөөцийн сав 300л Heider       2.950.000 Герман
Нөөцийн сав 500л Heider       4.050.000 Герман
Нөөцийн сав 1000л /6бар/ Heider       6.150.000 Герман
Нөөцийн сав 1000л /10бар/ Heider       9.800.000 Герман

 

Тайлбар