Бүтээгдэхүүнүүд

Хуванцар хоолой

Бохир усны систем
Тайлбар мэдээлэл... Бренд: Нью пластик, Magnaplast, Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Герм...

Булан

Бохир усны систем
Танилцуулга мэдээлэл Бренд: Нью Пластик, MagnoPlast, Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Монгол...

Өнцөг тааруулдаг булан

Бохир усны систем
Бренд: Нью Пластик, Magnaplast, Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Герман, Польш Бүтээгд...

Гуравлагч

Бохир усны систем
Бренд: Нью Пластик, Magnaplast, Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Герман, Польш Бүтээгд...

Гуравлагч

Бохир усны систем
Бренд: Нью Пластик, Magnaplast, Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Герман Бүтээгдэхүүний...

Шилжүүлэг

Бохир усны систем
Бренд: Нью Пластик, Magno Plast, Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Польш, Герман Бүтээг...

Холбогч / энгийн /

Бохир усны систем
Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Польш, Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хооло...

Урт холбогч /гүйдэг/

Бохир усны систем
Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Польш, Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хооло...

Шалгах таг

Бохир усны систем
Үйлдвэрлэгч улс: Монгол, Польш, Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хооло...

Ширэмтэй шилжвэр

Бохир усны систем
Бренд: Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Польш Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хоо...

Дөрөвлөгч

Бохир усны систем
Бренд: Plastimex, Magnaplast Үйлдвэрлэгч улс: Польш, Герман Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор ...

Хажуудаа гаргалгаатай булан

Бохир усны систем
Бренд: Plastimex Үйлдвэрлэгч улс: Польш Бүтээгдэхүүний төрөл: Дотор бохирын хуванцар хоо...