Бүтээгдэхүүн

Зураг

Пресс шилжвэртэй гуравлагч

Брэнд : Comisa

Үйлдвэрлэгч улс : Итали

Бүтээгдэхүүний төрөл : Халаалтын холбох хэрэгсэл

Материал : Гууль 


Код Төрөл  Хэмжээ Үнэ Улс
8719201 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 20х16x20 19,200 Итали
8719261 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 26x16x26 32,200 Итали
8719263 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 26x20x26 32,200 Итали
8719322 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 32х20x32 45,800 Итали
8719326 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 32x26x32 46,600 Итали
8720202 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 20x16x16 18,900 Итали
8720206 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 20x20x16 18,900 Итали
8720260 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 26x16x20 32,200 Итали
8720265 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 26x20x20 28,500 Итали
8720269 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 26x26x16 28,500 Итали
8720270 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 26x26x20 28,500 Итали
8720325 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 32x26x26 18,900 Итали
8721161 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 16x20x16 18,900 Итали
8720329 Пресс шилжвэртэй гуравлагч 32х32х26 39,500 Итали

 

Тайлбар